ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

31
Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймрийн үед тактик, арга зүйн алдаа дутагдалгүй ажиллах, тухайн объектын онцлогийг судалж, шаардлагатай хүч хэрэгслийг тооцоолох, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтнуудын гүйцэтгэх үүрэг, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглан гарсан гал түймрийг богино хугацаанд хохирол багатай унтраах дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Гал унтраах тархалтын сургуулийг “Сод Монгол” ШТС-тай хамтран зохион байгууллаа.