Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

238

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

“Монгол цэргийн баяр”-ыг угтсан арга хэмжээнд байгууллагын дарга нар идэвхитэй оролцох мөн албан хаагчидаа хамруулах. 2022 оны 03 сарын 07-18 Бүх байгууллага
2 Тэрбум модны 2022 оны төлөвлөгөө ирүүлэх. 2022 оны 03 сарын 02-ны дотор Сумдын Засаг дарга