Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

987

Компаний нэр

Захирлын нэр

Утасны дугаар

хаяг

Байршил

Хэмжээ /га/

Олгосон огноо захирамжийн дугаар

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа

1

Наногард ХХК

Я.Алтанхуяг

99101155

Бээжингийн гудамж 40-50т, 7-р хороо 11 хороолол, Сүхбаатар, Улаанбаатар

Сүмбэр сумын нүдэнгийн Мөг уул нэртэй газарт

129.35

2016.06.22 А/170

ГСА-А00001

2031.06.22