Говьсүмбэр аймагт 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл, арга хэмжээ

82
Говьсүмбэр аймагт 2022 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 11 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн мэдээллийг хүргэж байна. Үүнээс шилжих буюу өнгөрсөн онуудын үргэлжлэх 6 ажил, 2022 онд шинээр эхлэх 5 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажил багтсан болно.
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс