АЙМГИЙН “БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД”-ИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2021

21
АЙМГИЙН “БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД”-ИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН-2021
Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд тулгарч буй асуудлуудыг хэлэлцүүлэн тодорхой шийдэлд хүрэх, төр хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх зорилготой зөвлөгөөн 2021 оны 11 дугаар сарын 04 ны өдөр Дуу Бүжгийн Боржигин чуулгын байранд зохион байгуулагдлаа.
Арга хэмжээнд Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын тамгын газар, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Сүмбэр сум, Шивээговь сум, Баянтал сумын Засаг даргын тамгын азар, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Хоршоологчдын холбоо, Баялаг бүтээгчдын холбоо, Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн холбоо, Ахуй үйлчилгээ эрхлэгчдийн Уран хонгор Төрийн бус байгууллагууд хамтран ажиллаа.
Зөвлөгөөнд орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 24 төлөөлөл, Ахуй үйлчилгээ эрхлэгч 21 төлөөлөл, Хоршооны салбарын 21 төлөөлөл, Худалдааны салбарын 32 төлөөлөл, ДЗМОУБ- 20 төлөөлөл, нийт 118 иргэн аж ахуй нэгжийн төлөөлөлүүд хамрагдсан байна.