Польш улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баригдах “Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж”-ийн ажил эхэллээ

32
Польш улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баригдах “Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж”-ийн ажил эхэллээ.
Польш улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баригдах “Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж”-ийн үндсэн гүйцэтгэгчээр “Эко консалтинг” ХХК шалгарч, Барилга хот байгуулалтын яамтай гэрээ байгуулсан байна.
2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр “Эко консалтинг” ХХК-ийн туслан гүйцэтгэгч буюу зураг төсвийн ажлыг гүйцэтгэх “Хатанбаатар” ХХК манай аймагт ажиллаж, цэвэрлэх байгууламж барих газартай танилцаж ажлаа эхлүүллээ. Энэхүү төслийн хүрээнд манай аймагт 2000 м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж барих төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм.