Говьсүмбэр Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын Нийгмийн Бодлогын Хэлтэс, Аймгийн Биеийн Тамир Спортын Газар хамтран “Биеийн Тамир, Спортын Газар байгуулагдсаны 30 жилийн ой”-д зориулсан “СПОРТЫН УР ЧАДВАРЫН ЦАХИМ АРГА ХЭМЖЭЭ” удирдамжийг хүргэж байна. 2021/10/25

145

1

2

3

4