АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

31

АЙМГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НИЙ

ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа
1. “Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөн”-ний хүрээнд Бүх нийтээр мод тарих өдрийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Байгууллагууд өөрсдийн хариуцсан талбайд 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор мод бут тарьж дуусгах Бүх байгууллагын дарга нарт

/2021 оны 10 дугаар сарын 15/

2. Коронавирус /Ковид-19/-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан байгууллагууд дэмжлэг үзүүлэх албан хаагчийг томилон нэрийг Онцгой байдлын газар хүргүүлэх Бүх байгууллагын дарга нарт

/2021 оны 10 дугаар сарын 25/

3. Коронавирус /Ковид-19/-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан байгууллагууд хоорондын уялдааг холбоог сайжруулах, албаны машинтай байгууллагуудыг эргүүл, хяналт хийх хуваарьт оруулахад анхаарах Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар

/2021 оны 10 дугаар сарын 25/

 

 

2021 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд БЗӨБЦТСТӨХК-ийн Чойр дахь салбар, ЦДҮСТӨХК-ний Чойр дахь салбар нэмэлт мэдээлэл хийнэ.