Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

42

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Коронавирус /Ковид-19/-ын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах тухай” А/241  дугаар захирамжийн дагуу төрийн байгууллагууд халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан дотоод зохион байгуулалт хийж үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах 2021.09.27 Бүх байгууллагын дарга нарт
2 Гэр бүлийн орчин, ажлын байранд халдвар тархах тохиолдол ихсэж байгаатай холбоотойгоор иргэд, бага насны хүүхдэд зориулсан халдварын эрсдэл, тархаж байгаа нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээ мэдээллийг олон нийтэд түгээх 2021.09.27 Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар,

Боловсролын газар

4 “Бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр”-тэй болж нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг цэвэрлэх ажлыг тогтмолжуулах 2021.09.27 Сумдын Засаг дарга нарт
5 Сургууль, цэцэрлэгийн хоолны орц, материалыг орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх талаар судалж, хамтран ажиллах арга хэмжээг зохион байгуулах 2021.09.27 Сумдын Засаг дарга нарт
6 Төийн албаны тусгай шалгалт зарлагдахтай холбодуулан ирүүлсэн сул орон тооны захиалгаа дахин нягталж хавсралт материалыг бүрэн ирүүлэх 2021.09.20 Нутгийн захиргааны байгууллагууд

 

 

2021 оны 09-р сарын 27-ны Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Цөм сүрэг үржлийн төв, Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв нэмэлт мэдээлэл хийнэ.