Төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

224

Төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 3 дугаар багт 240 айлын орон сууц барих төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлалаа.

Төсөл сонгон шалгаруулалтын материал болон холбогдох мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэсээс авна уу. Утас 94155484

Төслийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР