Цагдаагийн хэлтсийн шинэ барилгын шав тавих арга хэмжээ боллоо

161
“Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т туссаны дагуу гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах зорилтын хүрээнд Цагдаагийн хэлтсийн шинэ барилга барих ажлыг эхлүүлж, шав тавих арга хэмжээг 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.
Уг барилгын гүйцэтгэгчээр “Грийнресурс констракшн” ХХК шалгарч, барилгыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр ашиглалтад оруулах юм.