Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй болон Эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ арга хэмжээний төсөл хүлээн авч эхэллээ

253
“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ САН”-аас олгогддог Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй болон Эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ арга хэмжээний төсөл хүлээн авч эхэллээ.
2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал ХХҮГазрын байранд төслийг хүлээн авна.
Холбоо барих утас: 90989899