Шивээговь суманд 2мвт-ын 2 зуух нэмж суурилууж байна

107

Аймгийн Засаг дарга Г.Батзам болон Засаг даргын орлогч Б.Анхбаяр нар Шивээговь сумын Илчлэг шивээ ОНӨҮГ-т шинээр суурилуулж буй зуухны ажилтай танилцлаа. 2020 оны 10 сард DZL-2.8 2 ширхэг зуух шинээр тавьж угсран ашиглалтанд оруулж байсан бол одоо 2мвт-ын 2 зуух нэмж тавьж байна.