Аймгийн ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжих ажлуудад цахимаар санал авч байна

3223

Аймгийн ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжих ажлуудад иргэдээс 2021 оны 03 сарын 01-ээс 2021 оны 05 сарын 01 хүртгэл хугацаанд цахимаар санал авч байна. Иргэн та доорх холбоосоор орж саналаа өгнө үү.  САНАЛ ӨГӨХ