ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

805

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү  Үзэх
01 А-01 2021.01.08 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
02 А-02 2021.01.08 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
03 А-03 2021.01.08 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
04 А-04 2021.01.13 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн шинэчлэл байгуулах тухай Үзэх
05 А-05 2021.01.14 Өвөлжилт хүндэрсэн сжмдад өвс олгох тухай Үзэх
06 А-06 2021.01.14 Өвс олгох тухай Үзэх
07 А-07 2021.01.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
08 А-08 2021.01.15 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн шуурхай штабын бүтэц, бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
09 А-09 2021.01.19 Статистикийн 2021 оны мэдээ тайлангын график батлах тухай Үзэх
10 А-10 2021.01.19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
11 А-11 2021.01.19 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
12 А-12 2021.01.19 Төсвийн хуваарь батлах тухай Үзэх
13 А-13 2021.01.20 Нөхөн сэргээлт-2024 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
14 А-14 2021.01.20 Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох ажлын хэсэг байгуулах  тухай Үзэх
15 А-15 2021.01.20 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
16 А-16 2021.01.20 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
17 А-17 2021.01.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
18 А-18 2021.01.26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
19 А-19 2021.01.26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
20 А-20 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
21 А-21 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
22 А-22 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
23 А-23 2021.02.02 Инжернерүүдийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
24 А-24 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
25 А-25 2021.02.02 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
26 А-26 2021.02.02 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн  балтах тухай Үзэх
27 А-27 2021.02.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
28 А-28 2021.02.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
29 А-29 2021.02.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
30 А-30 2021.02.04 Газрын зориулалт өөрчлөх тухай Үзэх
31 А-31 2021.02.04 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
32 А-32 2021.02.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
33 А-33 2021.02.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
34 А-34 2021.02.05 Төсвийн хуваарт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
35 А-35 2021.02.08 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга Үзэх
36 А-36 2021.02.08 Өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдахыг зөвшөөрөх тухай Үзэх
37 А-37 2021.02.08 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
38 А-38 2021.02.08 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
39 А-39 2021.02.08 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
40 А-40 2021.02.09 Аймгийн “Алдарт уяач “ цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
41 А-41 2021.02.09 Аймгийн “Аварга малчин” цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
42 А-42 2021.02.09 Төөрийн захиргааны албан хаагчид тангараг өргүүлж, Төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
43 А-43 2021.02.09 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
44 А-44 2021.02.09 Өвс нэмж олгох тухай Үзэх
45 А-45 2021.02.09 Ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Үзэх
46 А-46 2021.02.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
47 А-47 2021.02.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
48 А-48 2021.02.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
49 А-49 2021.02.18 Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан арга хэмжээнүүдийг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, төсвийн задаргааг батлах Үзэх
50 А-50 2021.02.19 Короновируст(Ковид19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай Үзэх
51 А-51 2021.02.22 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар,төлбөр хураах тухай Үзэх
52 А-52 2021.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
53 А-53 2021.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
54 А-54 2021.02.23 Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
55 А-55 2021.02.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
56 А-56 2021.02.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
57 А-57 2021.02.24 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах батлах тухай Үзэх
58 А-58 2021.02.26 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай Үзэх
59 А-59 2021.03.02 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
60 А-60 2021.03.02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
61 А-61 2021.03.02 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
62 А-62 2021.03.02 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
63 А-63 2021.03.02 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай Үзэх
64 А-64 2021.03.02 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
65 А-65 2021.03.03 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
66 А-66 2021.03.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
67 А-67 2021.03.03 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
68 А-68 2021.03.04 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
69 А-69 2021.03.04 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
70 А-70 2021.03.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
71 А-71 2021.03.05 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
72 А-72 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
73 А-73 2021.03.05 Орон нутгийн хамгаалалтын арга хэмжээг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө төсвийг батлах тухай Үзэх
74 А-74 2021.03.09 Аймгийн хэмжээнд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
75 А-75 2021.03.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
76 А-76 2021.03.12 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
77 А-77 2021.03.15 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
78 А-78 2021.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
79 А-79 2021.03.16 Гамшиг, хохирол хэрэгцээний үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
80 А-80 2021.03.16 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Үзэх
81 А-81 2021.03.16 Мэргжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөлийн аймгийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
82 А-82 2021.03.22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
83 А-83 2021.03.22 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
84 А-84 2021.03.22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
85 А-85 2021.03.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
86 А-86 2021.03.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
87 А-87 2021.03.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
88 А-88 2021.03.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
89 А-89 2021.03.25 Өвс, тэжээл үнэ төлбөргүй олгох тухай Үзэх
90 А-90 2021.03.28 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, халдвар тархлалтын улба шар түвшинд шилжүүлэх тухай Үзэх
91 А-91 2021.03.30 Өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд хамтран өмчилсөн газрын гэр бүлийн нэг гишүүдэд шилжүүлэх тухай Үзэх
92 А-92 2021.03.30 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
93 А-93 2021.03.30 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Үзэх
94 А-94 2021.03.30 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний батлах тухай Үзэх
95 А-95 2021.03.30 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
96 А-96 2021.03.30 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
97 А-97 2021.03.30 Гамшгаас хамгаалах шуурхай штаб бүтэц бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Үзэх
98 А-98 2021.03.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
99 А-99 2021.04.02 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
100 А-100 2021.04.02 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
101 А-101 2021.04.02 Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох тухай Үзэх
102 А/102 2021.04.02 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөө Үзэх
103 А/103 2021.04.02 Үзэх
104 А/104 2021.04.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
105 А/105 2021.04.08 Төсвийн зардлын задаргааг батлах тухай Үзэх
106 А/106 2021.04.08 2021 оныг “Нийтийн эрүүл мэндийн жил” болгох тухай Үзэх
107 А/107 2021.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
108 А/108 2021.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
109 А/109 2021.04.09 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шижүүлсэниэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Үзэх
110 А/110 2021.04.09 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
111 А/111 2021.04.12 Цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
112 А/112 2021.04.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
113 A/113 2021.04.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
114 A/114 2021.04.16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
115 А/115 2021.04.20 Төр, хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
116 А/116 2021.04.20 Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
117 А/117 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
118 А/118 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
119 А/119 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
120 А/120 2021.04.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
121 А/121 2021.04.20 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
122 А/122 2021.04.21 Жилийн эцсийн авлагад тооцоог татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг олгох тухай Үзэх
123 А/123 2021.04.25 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
124 А/124 2021.04.25 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай Үзэх
125 А/125 2021.04.25 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
126 А/126 2021.04.25 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгэг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
127 А/127 2021.04.25 Эзэмших газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
128 А/128 2021.04.29 Мал эмнэлгийн технологит ажил үйлчилгээг зохион байгуулах тухай Үзэх
129 А/129 2021.04.29 Хаврын нэгдсэн эргүүл шалгалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
130 А/130 2021.04.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
131 А/131 2021.04.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
132 А/132 2021.04.30. Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
133 А/133 2021.04.30 “Эрүүл мэндийн дэмжигч байгууллага” шалгаруулах журам батлах тухай Үзэх
134 А/134 2021.04.30 2020-2024 оны Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
135 А/135 2021.05.03 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
136 А/136 2021.05.03 Мөнгөн төлбөрийн орлогыг зарцуулах тухай Үзэх
137 А/137 2021.05.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
138 А/138 2021.05.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
139 А/139 2021.05.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
140 А/140 2021.05.06 Халаалт дулаанаар хангах тухай Үзэх
141 А/141 2021.05.07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
142 А/142 2021.05.07 Коронавируст халдвар “Ковид-19”-ийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах тухай Үзэх
143 А/143 2021.05.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
144 А/144 2021.05.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
145 А/145 2021.05.11 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
146 А/146 2021.05.11 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
147 А/147 2021.05.12 Үзэх
148 А/148 2021.05.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
149 А/149 2021.05.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
150 А/150 2021.05.13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
151 А/151 2021.05.14 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
152 А/152 2021.05.19 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
153 А/153 2021.05.21 Коронавируст (Ковид)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
154 А/154 2021.05.24 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
155 А/155 2021.05.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
156 А/156 2021.05.25 Жуух бичигээр шагнах тухай Үзэх
157 А/157 2021.05.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
158 А/158 2021.05.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
159 А/159 2021.05.31 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
160 А/160 2021.06.02 Үржлийн малд үзлэг ажиглалт хийх, баталгаажуулуах, цөм сүрэг бүрдүүлэх тухай Үзэх
161 А/161 2021.06.02 Тохижилт, бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний зардлын задаргаа Үзэх
162 А/162 2021.06.02 Коронаюируст халдвар (Ковид-19)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах тухай Үзэх
163 А/163 2021.06.04 Иргэдийг цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх тухай Үзэх
164 А/164 2021.06.07 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжилт сүнгуультай холбогдуулан зарим аж ахуйн үйл ажиллагааг хориглох тухай Үзэх
165 А/165 2021.06.08 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
166 А/166 2021.06.11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
167 А/167 2021.06.11 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай Үзэх
168 А/168 2021.06.13 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
169 А/169 2021.06.15 2021 оны хагас жилийн малын түүвэр судалгаа зохион байгуулах тухай Үзэх
170 А/170 2021.06.15 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
171 А/171 2021.06.15 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
172 А/172 2021.06.17 Коронавируст халдвар (Ковид19)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах тухай Үзэх
173 А/173 2021.06.17 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
174 А/174 2021.06.17 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
175 А/175 2021.06.17 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
176 А/176 2021.06.18 Коронавируст халдвар (Ковид19)-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцосыг оршуулах түр заавар, ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
177 А/177 2021.06.22 Үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай Үзэх
178 А/178 2021.06.23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
179 А/179 2021.06.24 Гоц халдварт шүлхийгээс сэргийлэх дархлаажуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
180 А/180 2021.06.28 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
181 А/181 2021.06.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
182 А/182 2021.06.30 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
183 А/183 2021.07.04 Коронавируст халдвар (Ковид19)-ын хариу эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
184 А/184 2021.07.05 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
185 А/185 2021.07.05 Шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
186 А/186 2021.07.06 Түр журам батлах тухай Үзэх
187 А/187 2021.07.07 Тусгай зөвшөөрөл  сунгах  тухай Үзэх
188 А/188 2021.07.07 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
189 А/189 2021.07.08 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
190 А/190 2021.07.08 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
191 А/191 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
192 А/192 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
193 А/193 2021.07.09 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
194 А/194 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
195 А/195 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
196 А/196 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
197 А/197 2021.07.09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
198 А/198 2021.07.09 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
199 А/199 2021.07.09 Тусгай зөвшөөрөл сунгах  тухай Үзэх
200 А/200 2021.07.09 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
201 А/201 2021.07.09 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
202 А/202 2021.07. Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
203 А/203 2021.07. Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
204 А/204 2021.07.19 Захирамжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
205 А/205 2021.07.19 Отор нүүдлийн шилжилт, хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, хяналт тавих тухай Үзэх
206 А/206 2021.07.19 Байгууллагын гүйцэтгэлийн дүнг үнэлэх тухай Үзэх
207 А/207 2021.07.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
208 А/208 2021.07.20 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
209 А/209 2021.07.20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
210 А/210 2021.07.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
211 А/211 2021.07.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
212 А/212 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
213 А/213 2021.07.23 Өвилжилтийн бэлтгэл хангах тухай Үзэх
214 А/214 2021.07.23 Сэцэн хан дэвжээ бөхийн холбоонд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
215 А/215 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
216 А/216 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
217 А/217 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
218 А/218 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
219 А/219 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
220 А/220 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
221 А/221 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
222 А/222 2021.07.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
223 А/223 2021.07.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
224 А/224 2021.07.28 Үзэх
225 А/225 2021.08.04 Бруцелёз өвчнөөс сэргийлэх дархлаажууалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
226 А/226 2021.08.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
227 А/227 2021.08.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
228 А/228 2021.08.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
229 А/229 2021.08.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
230 А/230 2021.08.10 Дэмжлэг хүсэх тухай Үзэх
231 А/231 2021.08.10 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
232 А/232 2021.08.10 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
233 А/233 2021.08.10 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
234 А/234 2021.08.11 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх