АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛСЭН ЖАГСААЛТ

146

2020.12.31

 

Албан хаагчийн овог нэр Албан тушаал Тусламж, дэмжлэгийн төрөл Тусламж, дэмжлэг олгосон хугацаа Мөнгөн дүн
1. Болдбаатарын Мандуул Аймгийн Засаг даргын туслах Дэмжлэг 2020.02.07 300000
2. Мөнхзаяагийн Мичидмаа СТСХ-ийн мэргэжилтэн Дэмжлэг 2020.02.14 100000
3. Гансүхийн Энххишиг ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Дэмжлэг 2020.02.14 100000
4. Нямын Сэрээтэр Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Тусламж 2020.04.01 500000
5. Батмагнайн Нямцэрэн Нягтлан бодогч Дэмжлэг 2020.05.29 350000
6. Даваагийн Магвансүрэн ХЭЗХ-ийн дарга Тусламж 2020.07.16 500000
7. Төмөрбаатарын Бат-Эрдэнэ ХОХБТХ-ийн дарга Тусламж 2020.07.27 300000
8. Бааяагийн Гүнжидмаа СТСХ-ийн мэргэжилтэн Тусламж 2020.07.29 500000
9. Соёл-Эрдэнийн Уранцэцэг НБХ-ийн дарга Тусламж 2020.07.31 300000
10. Тунгалагийн Оюунтунгалаг Үйлчлэгч Тусламж 2020.08.26 300000
11. Ванягийн Баярсайхан Нийтлэг үйлчилгээний албаны менежер Тусламж 2020.08.26 500000
12. Даваагийн Магвансүрэн ХЭЗХ-ийн дарга Тусламж 2020.09.18 500000
13. Ургацийн Занабазар СТСХ-ийн мэргэжилтэн Тусламж 2020.10.12 300000
14. Мөнхбаярын Ууганчимэг Үйлчлэгч Тусламж 2020.10.20 300000
15. Алтангэрэлийн Отгонтуяа СТСХ-ийн дарга Дэмжлэг 2020.11.06 350000