Тусламж дэмжлэг

107

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 14 албан хаагчид 5,4 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ хүүхэдтэй болсон 2 албан хаагчид 200.0 мянган төгрөг, хүүхдийнхээ сэвлэгийг үргээсэн 1 албан хаагчид 300.0 мянган төгрөг, 3 албан хаагчийн сургалтын төлбөрт 1050.0 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг тус тус олгосон.

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн онцгой комисст аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хамт олноос 470.0 мянган төгрөгийн дэмлэг үзүүлсэн.

Албан хаагчдын ажлын хэрэгцээнд тулгуурлан бичиг хэрэгсэл болон компьютер, хувилах машин зэрэг шаардлагатай техник хэрэгслээр байнга хангаж ажиллаж байна.