Коронавируст вирусийн халдвар илэрсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

29
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Коронавируст (ковид-19) вирусийн халдвар илэрсэнтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай А/364 дугаар захирамж
ЖИЧ: Захирамжийг бүтнээр нь нийтлэхгүй байгаа боловч уг захирамж нь ААНэгж байгууллагуудад шаардлагатай учраас нийтэлсэн болно.