Аймгийн Төрийн байгууллагуудыг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангалаа

230
Төрийн байгууллага, Сумдын ЗДТГазрын үйл ажиллагааг дэмжин, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 60 сая төгрөгийн санхүүжилтээр компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. Нийт 18 төрийн байгууллагад 30 компьютер, 3 принтерийг олгоод байна.