Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 11 дугаар сарын 09-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

114

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 11 дугаар сарын 09-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Коронавирусын цар тахлын улмаас онц байдал зарласантай холбогдуулан үйлчилгээний байгууллагууд иргэдэд амны хаалттай үйлчлэх, мөн амны хаалт зүүж үйлчлүүлэхийг иргэдэд сануулж, мөрдөж ажиллах Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллага
2 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн жилийн эцсийн тайланг 11 дүгээр сарын 10-ны дотор Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст ирүүлэх тухай мэдэгдсэн. Иймд тайланг хугацаанд нь ирүүлэх. 2020.11.20 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллага
3 Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний дэгийн дагуу цаг үеийн асуудлаар танилцуулж буй мэдээллийг 3-5 минутанд багтаан товч, тодорхой танилцуулах Сумдын Засаг дарга нар, Онцгой байдлын газрын дарга, Цагдаагийн хэлтсийн дарга