УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

553

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

  1. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн захирал;
  2. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч.