Аймгийн хэмжээнд хугацаат цэргийн албаны 2020 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэнэ

33