УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

462

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

  1. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга;
  2. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга;
  3. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага төлөвлөлт, санхүү үйлчилгээний хэлтсийн дарга;
  4. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга;
  5. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга.