Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

78

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

            Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 3-р улирлын тайланг 9 дүгээр сарын 30-ны дотор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлнэ үү. 09 сарын 30 Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт
2 Ахмадын баяр болж байгаатай холбогдон өөрийн харьяалалд байдаг ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх. 10 сарын 02 Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт
3 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй барилга, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг түргэвчлэх 10 сарын 12 ХОХБТХэлтэс,

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

4 Сонгуулийн хороодыг байраар хангах, хэсгийн хороодын гишүүдийг сонгуулийн хороонд ажиллах нөхцөл, боломжоор хангах 10 сарын 12 Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт