Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дугаар сарын 14-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

37

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дугаар сарын 14-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Асахгүй байгаа гудамжны гэрэлтүүлгүүдийг засварлаж ашиглалтанд оруулах, асах цагийг наашлуулах. 2020 оны 09 дугаар сарын 28 Сумдын Засаг дарга нар
2 Намрын их цэвэрлэгээг зохион байгуулах, Тохижилт Сүмбэр ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, нийтийн эзэмшлийн талбайн эвдэрсэн эд хогшил, хогийн сав зэргийг сэргээн засварлах 2020 оны 09 дугаар сарын 28 Сүмбэр сумын Засаг дарга
3 Хавдар судлалын үндэсний төвөөс зохион байгуулж буй “Урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээ”, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн сэтгэцийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх аяны хүрээнд хамтран ажиллаж идэвхитэй оролцох 2020 оны 09 дугаар сарын 28 Бүх байгууллагын дарга нарт
4 ‘Номын баяр”-ын хүрээнд зохион байгуулж буй аянд байгууллага хамт олноороо идэвхитэй оролцох 2020 оны 09 дугаар сарын 28 Бүх байгууллагын дарга нарт