Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

54

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

           

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Сууц өмчлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийг шинэчлэх асуудлыг хэлэлцэх. 2020 оны 09 дүгээр сарын 14

 

АЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэс
2 Замын баруун талын жоншны компаниудаар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орчин тойрных нь хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх.  

2020 оны 09 дүгээр сарын 14

 

Сүмбэр сумын Засаг дарга
3 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс халаалт өгөх асуудлыг шийдвэрлэх. 2020 оны 09 дүгээр сарын 14

 

 

Ус-Ду ОНӨААТҮГ, Илчлэг шивээ ОНӨААТҮГ, Талын илч ОНӨААТҮГ
4 Гудамжны гэрэлтүүлгийн асах цагийг наашлуулах. 2020 оны 09 дүгээр сарын 14

 

 

АЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэс, Сүмбэр сумын Засаг дарга
5 Сумдын сонгуулийн хороо болон хэсгийн хороодод томилогдон ажиллаж байгаа албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж ажиллах. 2020 оны 09 дүгээр сарын 14

 

Сумдын Засаг дарга нар, бүх байгууллагын дарга нар