Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

164

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

           

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нар  8  дугаар сарын 31-ны өдрийн дотор ээлжийн амралтаа дуусгаж ажилдаа орох 2020 оны 08 дугаар сарын 31 Сумдын Засаг дарга,

Бүх байгууллагын дарга нар

2 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын тайланг нэгтгэж мэдээллэх 2020 оны 08 дугаар сарын 31 Сумдын Засаг дарга,

Бүх байгууллагын дарга нар

3 Ээлжит хичээлийн жил эхлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах, цэцэрлэгийн хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэгийг  эрсдэлгүй байдлаар зохион байгуулах 2020 оны 08 дугаар сарын 31 Боловсрол соёл урлагийн газар,

Эрүүл мэндийн газар,

Сумдын Засаг дарга нар