Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар    

61

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар         

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах хороо болон салбар хороонд томилогдсон байгууллагын удирдлагууд баяр наадмын  өдрүүдэд хариуцлагатай ажиллах 2020 оны 07 дугаар сарын 10, 11, 12 Баяр наадам зохион байгуулах хорооны гишүүд болон  салбар хорооны гишүүд
2 Баярын өдрүүдээр хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг чанартай гүйцэтгэж, шаардлагатай тохиолдолд шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 2020 оны 07 дугаар сарын 10, 11, 12 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагын дарга нар
3 Баярын өдрүүдэд амралт зугаалга ихсэхтэй холбогдуулан гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлж, байгууллага хамт олондоо урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг хүргэх

 

 

 

2020 оны 07 дугаар сарын 20 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагын дарга нар
4 Байгууллагын удирдлагууд 7 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойш ээлжийн амралтаа авах Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагын дарга нар