Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

303

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

  

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Шар бүрдний эхийг цэвэрлэх 2020 оны 7 дугаар сарын 6 Сүмбэр сумын ЗДТГ
2 Зам дагасан ойн зурваст анхаарч, хяналт тавьж,  арга зүйгээр хангах 2020 оны 7 дугаар сарын 6 Сум дундын ойн анги
3 Байрны гадна зүлэгжүүлэлтийг хийх 2020 оны 7 дугаар сарын 6 Сум дундын ойн анги