Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

231

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Аймгийн Стратеги төлөвлөгөө болон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах саналаа ирүүлэх. 2020 оны 05 дугаар сарын 15 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагууд
2 Төрийн үйлчилгээний төвийг             3 суманд байгуулах болсонтой холбогдуулан хариуцах албан хаагчийг томилж, байрыг бэлтгэж, тоног төхөөрөмж хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хийх. 2020 оны 05 дугаар сарын 25 Сумдын Засаг дарга
3 Бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд байгууллагууд хувиарт талбайдаа модоо тарьж, арчлах ажлыг хугацаанд нь зохион байгуулж, тайлагнах 2020 оны 05 дугаар сарын 22 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагууд
4 Сүмбэр сумын суурьшлын бүсэд мал, амьтан бэлчиж, хог хаягдлыг тараах, ногоон байгууламжийг сүйтгэх, нийтийн эзэмшлийн эд хогшил, хашааг эвдэж байна. Иймээс ажлын хэсэг байгуулан асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх.

 

2020 оны 05 дугаар сарын 22 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Сүмбэр сумын Засаг дарга,

Байгаль, орчин аялал жуулчлалын газар,

Сум дундын ойн анги

Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс