“Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем”-ийг орон даяар нэвтрүүлэх ЗГ-ын 2020 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн 163 дугаар тогтоол батлагдлаа.

29

“Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем”-ийг орон даяар нэвтрүүлэх ЗГ-ын 2020 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн 163 дугаар тогтоол батлагдлаа. Энд дарж тогтоолтой танилцана уу.