Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны веб хуудсаар хүлээн авч байна

16
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны веб хуудсаар хүлээн авч байна.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар