ЭРСДЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮДИЙГ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЛАА

103

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүдийг гэнэтийн ослын эрсдлийн даатгалын цогц үйлчилгээнд хамруулах ажлын хүрээнд эрсдлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй нийт 300 хүүхдийн 50% буюу 150 хүүхдийг Монгол даатгал ХХК-ны цогц үйлчилгээнд хамруулж гэрээ байгууллаа.

Даатгалд хамрагдсан хүүхдүүд 2020.01.27-2021.01.27 хүртэл ямар нэгэн байдлаар гэнэтийн осол гэмтэлд өртсөн тохиолдолд гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн үйлчилгээг бүрэн авах боломжтой юм.