Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

359

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 15 албан хаагчид 4,5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ хүүхэдтэй болсон 4 албан хаагчид 400,0 мянган төгрөгийн дэмжлэг, олон хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлж Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан 1 албан хаагчид 272,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий зүйл, аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадамд амжилттай оролцож шагналт байранд орсон 2 албан хаагчид 250,0 мянган төгрөгийн урамшуулал, төрийн үйлчилгээний албанд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 1 албан хаагчид 547,1 мянган төгрөгийн шагнал, шинэ байранд орсон 1 албан хаагчид 500,0 мянган төгрөг, хүүхдийнхээ сэвлэгийг үргээсэн 4 албан хаагчид 1,2 сая төгрөгийн дэмжлэг, 4 албан хаагчийн сургалтын төлбөрт 1350,0 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг тус тус олгосон байна.