Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

586

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

 

Талбайн нэр Төрөл Эзэмшигч Олгосон огноо Дуусах огноо Талбай /га/
1 Дөрвөлж толгой Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл БУШН 2019.04.26 2022.04.26 182,76
2 Дөрвөлж толгой 2 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Аривжих цахиур 2019.03.27 2022.03.27 360,98
3 Нүдэнгийн Мөг уул-4 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл миний чойр 2019.03.27 2022.03.27 205,51
4 Улаан толгой Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Зууннайман ойл 2018.12.14 2021.12.14 316,4
5 Нүдэнгийн Мөг уул-3 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сэлэнгэ ойл 2019.03.27 2022.03.27 204,07
6 Нүдэнгийн Мөг уул Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл Алтан булаг уул 2016.12.15 2019.12.15 190,11
7 Нүдэнгийн Мөг уул Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл Нано гранд 2016.06.22 2031.06.22 129,35