ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

162

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

[embeddoc url=”http://govisumber.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/Бичмэл-тайлан-1-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]