“ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭРЭГЛЭЕ, ХЭМНЭЕ “ ӨДӨРЛӨГ БОЛЛОО

255

Говьсүмбэр аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс санаачлан “ЭРЧИМ ХҮЧЭЭ ХЭРЭГЛЭЕ, ХЭМНЭЕ“ өдөрлөгийг  аймгийнхаа  цахилгаан, дулааны эрчим хүчний байгууллагуудтай хамтран, 2019 оны 10 дугаар сарын 25 ны өдөр Сүмбэр суманд, 26 ны  өдөр Шивээговь сум, Баянтал суманд  амжилттай зохион байгууллаа.

Өдөрлөгийн зорилго нь Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны болон Аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн тогтоол холбогдох дүрэм  журмууд, хангагч байгууллагуудын дотоод дүрэм журам, үнэ тариф зэргийг мэдээлэн таниулах, хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг барагдуулах, аваар саатлаас урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмж өгөх зэрэг мэдээ мэдээллийг цогцоор нь хэрэглэгчдэд хүргэхэд чиглэсэн.

Өдөрлөгт Шивээ Овоо ХХК-ийн Эрчим хүчний хэмнэлтийн менежер Б.Лазат,  МУ-ын зөвлөх инженер Ч.Өнөрцэцэг  Эрчим хүчний хэмнэлт, бүтээмжийн тухай сонирхолтой лекцүүдийг уншиж хангагч, хэрэглэгчдийн мэдлэгт хувь нэмэр оруулахаар уригдан  оролцлоо.

Тус өдөрлөгөөр   Аймгийн Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын  уран бүтээлчид уран бүтээлээ толилуулж,  зохион байгуулагч хангагч  байгууллагуудаас 13 азтай хэрэглэгчдийг шалгаруулан, өөрсдийн  гаргасан  брошур, гарын авлага зэргийг тарааж хэрэглэгчдийг урамшуулан, идэвхжүүлж  ажиллаа.

АЙМГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ