Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар       

247

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ.

2019 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн удирдах ажилтнуудын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Содном танилцуулна.

Хурлын дараа байгууллагын дарга нарт жендерийн сургалттай.

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2019 онд аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтүүдийг үнэн зөв бодитой гаргаж, харьяа хэлтсүүддээ ирүүлэх

2019 оны 11 дүгээр сарын 3-ны дотор

Бүх байгууллагууд

2

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээ бүрийг сүүлийн 3 жилийн байдлаар үр дүнг харьцуулж тайлагнаж, ирүүлэх

2019 оны 11 дүгээр сарын 3-ны дотор

Бүх байгууллагууд

 

2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Хөдөө аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар нэмэлтээр мэдээлэл хийнэ.