ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

69

Урьд оны болон 2019 оны газрын төлбөрийн үлдэгдэлтэй “Газар эзэмшигч, ашиглагч” Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд газрын төлбөрөө бүрэн барагдуулж, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар болон сумын Газрын даамлуудтай тооцоо нийлнэ үү.

Газрын төлбөрийг “Газар эзэмших, ашиглах” гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд Газрын тухай хуулийн 40.1.1, 40.1.5 дахь заалтын дагуу газар эзэмших, ашиглах эрхийг цуцлах болохыг анхааруулъя.

Мөн газар эзэмших, ашиглах гэрээнд заасны дагуу 2019 оны 10 сарын 15-ны дотор гэрээгээ дүгнүүлнэ үү.

 

Холбоо барих утас:

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-86091106

Сүмбэр сумын Газрын даамал-99609028

Шивээговь сумын Газрын даамал-88012061

Баянтал сумын Газрын даамал-99745354

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР