Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

121

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

[embeddoc url=”http://govisumber.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/салбар-зөвлөлийн-журам.pdf” download=”all” viewer=”google”]