Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

229

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1

Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс 09 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, шалгалтыг зохион байгуулна. 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалтанд байгууллагууд албан хаагчдаа бүрэн хамруулах

2019 оны 09 дүгээр сарын 24-26 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Бүх байгууллагууд
2 Ахмадын баярыг тохиолдуулан байгууллагынхаа ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх, хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-10 дугаар сарын 1 хүртэл

Бүх байгууллагууд

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Ахмадын хороо  3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.