“Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмж гардуулан өглөө

410

“Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд сумдын хөдөө аж ахуйн тасаг, мал эмнэлэгийн тасаг, хүнс хөдөө аж ахуйн албан хэрэгцээнд нэн шаардлагатай байсан зөөврийн чингэлэг-3, зөөврийн хашаа-150, зөөврийн чанга яригч-3, дууны пүльт-1, чанга яригч-1, зөөврийн компьютер-6, өнгөт принтер-8, гэрэл зургийн аппарат-1, проектор-1, проекторын дэлгэц-1, цахилгаан үүсгүүр-5, элайза аппарат-1, хуруу шил сэгсрэгч-1, найман сувагт автомат пипетка-1, афлатохин М1-н үлдэгдэл тодорхойлох элайзагийн тест-1, авермиктины үлдэгдэл тодорхойлох  элайзагийн тест-1, хлорамфениколын үлдэгдэл тодорхойлох  элайзагийн тест-1  зэрэг 15 төрлийн  38 гаруй тоног төхөөрөмжийг гардуулан өглөө.