“Шилмэл мал, шилдэг бүтээгдэхүүн” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байна

354

Иргэдийг дотоодын үйлдвэрийн хямд, чанартай бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжоор хангаж, орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, малчдын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, сурталчлан таниулах, бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор АЗДТГазар, ХХААГазар, Сумдын ЗДТГ, Инвест ко-оп монгол тал хээрийн болон говийн бүс төсөл, ДЗОУБ хамтран “Шилмэл мал- Шилдэг бүтээгдэхүүн” үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 09-р сарын 0613ий өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус үзэсгэлэн худалдаа Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа, Шилдэг бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулагдаж байгаа тул малчин, үйлдвэрлэл эрхлэгч, иргэд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.