Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь Тайванийн Чен Кунгийн үндэсний их сургуулийн багш, оюутнуудтай уулзалт хийлээ

191

Монголын Эрүүл хотуудын сүлжээний шугамаар Тайванийн Чен Кунгийн үндэсний их сургуулийн профессор Хенг болон түүний туслах багш, бакалаврын болон магистрын оюутнуудаас бүрдсэн нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй сайн дурын баг Сүмбэр сумын 3 дугаар баг Найрамдал хотхоны 9, 10 дугаарын байрны хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулахаар 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр Говьсүмбэр аймагт хүрэлцэж ирж, 28-ны өдөр аймгийн удирдлагуудтай уулзан өөрсдийн ажлыг эхлүүлээд байна. Профессор Хенг нь тоглоомын талбайн тоглоом хүүхдийн өсөлт хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг болох талаар өөрийн судалгааг хийсэн бөгөөд судалгааны ажил дээрээ үндэслэн эко болон дахин боловсруулах бүтээгдэхүүнээр тоглоомын талбай барих төслийг санаачлан Тайваньд хэрэгжүүлж, улмаар гадаад улс орнуудад төсөл хэрэгжүүлэхээр Говьсүмбэр аймагт хүрэлцэн ирээд байна.