Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

160

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар:

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

 

 

 

 

 

 

 

“10 аймгийн төвийн дулааны системийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хийгдэх судалгааг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнууд хугацаандаа бэлэн болгох, төслийн багийн уулзалтанд бүрэн хамрагдах 2019.08.22-ны өглөө –       Засаг даргын орлогч

–       Хөрөнгө оуулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

–       Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

–       Дулаан хангамж хариуцсан компанийн ажилтан

–       Ус хангамж хариуцсан ажилтан

–       Цахилгаан хангамж хариуцсан ажилтан

–       Нүүрсний уурхай хариуцсан ажилтан

–       Цаг уур, байгаль орчин хариуцсан ажилтан

–       Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн орон тооны гишүүн

–       Мэргэжлийн хяналтын эрчим хүчний байцаагч

–       Газрын харилцаа, барилга байгуулалтын ажилтан

–       Архитектур, ерөнхий төлөвлөлтийн байгууллагын газрын өндөржилт хариуцсан мэргэжилтэн

2 Цэцэрлэгийн бүртгэлийг сайн зохион байгуулах, эцэг эхчүүдээс хэл ам гаргахгүй байх Боловсрол, соёл, урлагийн газар
2019 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн шуурхайгаас өгсөн биелэлтийг тооцох хугацаа болоогүй үүрэг
3 Зарим аймгуудаар зуншлага муугаас өвөлжилт хүндэрч, аймгийн газар нутагт оторчид орж ирж болзошгүй тул өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс анхаарч ажиллах Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах комисс /Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, ХХААГ, ГХБХБГ, УЦУОШТ/
4

 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд УС-ДУ ОНӨААТҮГазрын засварын ажилд дэмжлэг үзүүлж, 10, 11 дүгээр сарын халаалтын зардлыг урьдчилан татах Бүх байгууллагууд