Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 08-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

189

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 07дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

Наадмын талбайд байгууллага бүр 1 гэр барьж, гэр дотроо 1 ширээ, 4 сандал, 2 ор байрлуулах

2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Бүх байгууллагууд
2 Байгууллагынхаа ойр орчмын 50м доторх талбайд 7 хоног бүр тогтмол цэвэрлэгээ хийх 3 сум, бүх байгууллагууд
3 4 аймгийн 14 сумтай холбогдож байгууллага бүр хариуцсан сумтай холбоотой бүх асуудлыг хариуцаж ажиллах 2019 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл ОНӨГазар, УЦУОШТөв,   Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Ус-Ду ОНӨААТӨҮГ, ШШГГазар, Нэгдсэн эмнэлэг, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Номын сан, Статистикийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Политехник коллеж, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Авто тээврийн төв.
4 Баяр наадмын нээлтийн жагсаалд бүх байгууллагууд идэвхтэй оролцож, жагсаалд оролцох албан хаагчдын нэрсийг ирүүлэх 2019 оны 07 дугаар               сарын 22-ны өдөр Сумд, Бүх байгууллага
5 Наадмын үйлчилгээнд ажиллах албан хаагчдын нэрсийг ирүүлэх 2019 оны 07 дугаар               сарын 22-ны өдөр Сумд, Бүх байгууллага
6 Хур хог, хаягдлыг цэвэрлүүлэх тал дээр арга хэмжээ авч ажиллах 2019 оны 07 дугаар               сарын 22-ны өдөр Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
7 Байгууллага бүр хариуцсан хашаа, хайлсаа засч янзлах 2019 оны 07 дугаар               сарын 22-ны өдөр

Сумд, Бүх байгууллага