Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

153

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

 

  1. 2019 оны 06 дүгээр сарын 10-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна.
  2. Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сум, тус тус мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

Аймагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, гэрээний хугацаанд багтааж ажлыг дуусгах

ГХБХБГ,ХОХБГ-т

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд БОАЖГазар   3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.