Ажлын байр нөхсөн мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааныалбан тушаалын Сул орон тоог нөхсөн байдал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын Сул орон тоог нөхсөн байдал 2019.01.20 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн Архив, албан хэрэг...

Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн...

Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүн               Төрийн...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ