Аймгийн Засаг даргын захирамж

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 5-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/183-A/214

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 5-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/183-A/214

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/65-A/139

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/65-A/139  

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 2-р албан даалгавар

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 8-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/290-A/299

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 8-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/290-A/299

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 3-р албан даалгавар

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх 1 А/01 2017.01.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх 2 А/02 2017.01.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх 3 А/03 2017.01.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх 4 А/04 2017.01.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх 5 А/05 2017.01.12 Говьсүмбэр мастер кросс-2017 автомашины...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх 1 А/01 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 2 А/02 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 3 А/03 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 4 А/04 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 5 А/05 2018.01.04 Үнэлгээний хороо...

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын захирамж “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” 2021 оны 09...

https://drive.google.com/file/d/1Pw7NgZsUjFProiJzHUw_SklCyGYvYM-r/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1M8yRfwKHNDaceM_f_Ws35MigAdYo0wTy/view?usp=sharing

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 9-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/300-A/313

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 9-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/300-A/313

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 4-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/140-A/182

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 4-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/140-A/182  

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ