Аймгийн Засаг даргын захирамж

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх 1 А/01 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 2 А/02 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 3 А/03 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 4 А/04 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх 5 А/05 2018.01.04 Үнэлгээний хороо...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх 1 А/01 2017.01.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх 2 А/02 2017.01.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх 3 А/03 2017.01.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх 4 А/04 2017.01.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх 5 А/05 2017.01.12 Говьсүмбэр мастер кросс-2017 автомашины...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын албан даалгавар

Өвөлжилт, цаг агаарын аюулт үзэгдэл болзошгүй хүндрэлийг хохирол багатай даван туулах, хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах ажлыг зохион байгуулах, эрчимжүүлэх тухай

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ